شماره حساب ها

اگر امکان پرداخت هزینه سرویس خود به صورت آنلاین از طریق درگاه های پرداخت میزبان من را ندارید، میتوانید از طریق کارت به کارت یا واریز وجه به شماره حساب های میزبان من اقدام به پرداخت و تحویل سرویس خود کنید، همچنین قابل ذکر است که کلیه حساب ها به نام ” گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات میزبان من ” میباشد